Úvod

Školní družina je určena žákům 1. - 5. třídy.

Jedná se o volnočasovou aktivitu v rámci školy. ŠD nabízí dětem možnost aktivního trávení volného času.

Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD.

Při svých činnostech s dětmi využívá ŠD:  školní zahradu, hřiště, hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu a  další prostory školy.

​ŠD 1. oddělení   je umístěno v přízemí školy. Kapacita 1. oddělení je 30 dětí.


Načítání


Co bude zítra

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ú
o

Načítání